Bjernared tar tillbaka sin försäljning till England i egen regi

Från och med 1 oktober tar Bjernareds Sågverk AB över försäljningen till sina brittiska kunder i egen regi, istället för försäljning via agenten Bosstimber AB. Planen var att låta samarbetet mellan Bosstimber och Bjernared fortlöpa, men eftersom marknaden och Bosstimber vuxit, har Bosstimber föreslagit och valt att avsluta detta samarbete.

Bosstimber och Bjernared kommer fortsatt ha andra samarbeten i form av gemensam försäljning när möjligheter ges, legohyvling och liknande.

– Vi är glada att ta över direktkontakten med våra kunder och hoppas att det ska kunna ge våra kunder en mer direkt relation med oss vilket kommer bidra till ökade gemensamma affärsvolymer. På de marknader där de kulturella skillnaderna är tillräckligt små föredrar vi att ha direkt försäljning till våra kunder för att kunna bygga tätare relationer. Därför är vi glada och förväntansfulla att ta över den här försäljningen i egen regi.

Bjernareds Sågverk tackar Bosstimber för gott samarbete och hoppas på fler gynnsamma projekt tillsammans i framtiden.

 

Oskar Joelsson

Försäljnings- och Utvecklingschef
Tel. 073 66 19 423

oskar@bjernared.se

Vill du läsa mer om vad som händer på Bjernared?