Bjernared digitaliserar sitt flöde av leverantörsfakturor

För att underlätta vår administration och ytterligare säkra betalningar till våra leverantörer har Bjernared idag valt att digitalisera sitt flöde av leverantörsfakturor via Centsoft. Våra fakturor kommer att hanteras digitalt och scannas in i Centsofts system för hantering, kontering och betalning.

Detta innebär följande för dig som fakturerar Bjernared:

Bjernareds Sågverk AB (556346-6456) byter fr.o.m. idag faktureringsadress. Var vänlig uppdatera era register med vår nya faktureringsadress. 

E-maila fakturor till bjernared@centsoft.se  och då som en bifogad PDF-fil. Varje PDF får endast innehålla en faktura. Då det finns bilagor skall dessa ingå i samma PDF-fil som fakturan. Annan bifogad information eller text kommer ej att uppmärksammas. 

Observera att övrig post, skall fortsättningsvis skickas till: 

Bjernareds Sågverk AB, 
Bjernared 202, 
311 67 SLÖINGE

Vid frågor vänligen kontakta ekonomi på 
Telefon: 0346-55729
E-mail: hc@bjernared.se

Vill du läsa mer om vad som händer på Bjernared?