Tågleverans av virke från Värmland

Sedan hösten 2017 köper Bjernared en del timmer från Värmland för att komplettera produktionen. Eftersom timret därifrån håller en högre kvalitet än det från vårt direkta närområde är den väldigt lämplig för produktionen av våra specialprodukter. En av dessa är våra originalsågade vindskivor i långa längder som vi är unika i att producera på den svenska marknaden.

För att hålla nere klimatpåverkan på transporterna av detta virke körs det via tåg från Kil till Halmstad. Ett av dessa tågen kom till oss i helgen. 1100 m³fub lastat på 16 stycken 18m långa tågvagnar. Detta var det fjärde tåget från Värmland som kommit till oss under 2020 och vi ser fram emot fler leveranser under 2021!

Våra vindskivor säljs hos flera byggvaruhandlare i sydvästra Sverige. Kontakta Oskar om du vill veta mer.

Tågleverans av timmer till Bjernareds Sågverk

Vill du läsa mer om vad som händer på Bjernared?