Ett sågverk i ständig modernisering och utveckling

Bjernared satsar energiskt på moderniseringar av sågverket för att öka effektiviteten och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Kombiverkets styrsystem och hållfasthetssortering gör att vi kan sortera torrt virke samtidigt som vi sågar. Det sågade virket får en prydlig ändmärkning och förvaras i nytt lagerhus. Vår nya timmersortering med bra kapacitet och besparing av trucktransporter kommer ge oss stora miljövinster. Beräknas bli färdig under våren 2021. Anläggningen är anpassad att producera drygt 25.000 m³ sågad vara per år.

Tillförlitlig produktion

Vår moderna produktionsapparat består av en AKE/Söderhamn bandsågslinje med uppgraderat styrsystem och en kantverkslinje från ARI. Kombiverk- och paketeringsanläggning kommer från Roséns Maskin AB. Torkanläggningen består av tre rostfria kammartorkar från WSAB som är certifierade enligt KD 56°C/30min. Vårt hyvleri är anpassat för våra långa längder, liksom timmersorteringen.