Det händer på Bjernared

Med en krävande omvärld gäller det att ha en verksamhet som är öppen för förändring och anpassning. Med stor framtidstro gör vi ständigt nya satsningar för att skapa de bästa lösningarna för dig som äger skog, behöver fint virke eller arbetar hos oss.

Vinter på Bjernareds Sågverk

Det är inte varje år vi får riktig vinter i södra Sverige och på Bjernared, men när vi får det påminns vi om vilket vackert naturlandskap som omringar vårt sågverk. Här är några smakprov!.

Läs mer »
Tågleverans av timmer till Bjernareds Sågverk

Tågleverans av virke från Värmland

Sedan hösten 2017 köper Bjernared en del timmer från Värmland för att komplettera produktionen. Eftersom timret därifrån håller en högre kvalitet än det från vårt direkta närområde är den väldigt lämplig för produktionen av våra specialprodukter. En av dessa är våra originalsågade vindskivor i långa längder som vi är unika i att producera på den svenska marknaden.

Läs mer »

Bjernared tar tillbaka sin försäljning till England i egen regi

Från och med 1 oktober tar Bjernareds Sågverk AB över försäljningen till sina brittiska kunder i egen regi, istället för försäljning via agenten Bosstimber AB. Planen var att låta samarbetet mellan Bosstimber och Bjernared fortlöpa, men eftersom marknaden och Bosstimber vuxit, har Bosstimber föreslagit och valt att avsluta detta samarbete.

Läs mer »