Byggnationen av vår nya timmersortering är igång för fullt

Nu är vi i full gång med att bygga vår nya inmätningsstation och timmersortering! Den tidigare anläggningen har för liten kapacitet för vår växande verksamhet. Dessutom tar den upp yta på sågverksområdet som vi hellre vill använda till lager av färdigprodukter.

Gjutning och betongarbete utförs av Naijbygg AB, IPAB levererar och installerar maskiner och Andor Automation står för el-automations arbeten och styrsystem. 

Investeringen kommer ge oss en anläggning med väsentligt högre och effektivare kapacitet. Detta kommer minska antalet mätdagar, reducera klimatpåverkan till följd av minskade transporter på sågverksområdet och frigöra yta. Även i framtiden kommer Biometria sköta en opartiskt inmätningen av vårt timmer.

Den nya anläggningen beräknas vara färdig våren 2021.

Vill du läsa mer om vad som händer på Bjernared?