Byggnationen av vår nya timmersortering är igång för fullt

Nu är vi i full gång med att bygga vår nya inmätningsstation och timmersortering! Den tidigare anläggningen har för liten kapacitet för vår växande verksamhet. Dessutom tar den upp yta på sågverksområdet som vi hellre vill använda till lager av färdigprodukter.