Integritetspolicy

Personuppgifter - GDPR

Bjernareds Sågverk AB värnar om dina personuppgifter och skyddar din integritet enligt EU/EES allmänna dataskyddsförordning – GDPR. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, som även omfattar våra andra digitala kanaler (sociala medier). 

För att vår kommunikation ska fungera eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor behöver vi fråga efter personuppgifter. Personuppgifter är information som gör att det går att identifiera dig som privatperson. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, epostadress, adress eller IP-adress. Även foton eller andra filer som du väljer att skicka via e-post eller genom ett formulär räknas till personuppgifter.

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

FULLGÖRA AVTAL
För att vi ska kunna producera och leverera den vara som beställts av oss. Vi behöver även spara personuppgifter för betalning, reklamationer och legala krav.

FÖRBÄTTRA OCH OPTIMERA VÅR WEBBSIDA
Vi strävar efter att förbättra vår kommunikation med dig baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår webbplats.

KUNDKOMMUNIKATION
Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA
Bjernareds Sågverk säljer inte, eller på annat sätt överför, din personliga information till tredje part. Om dina personuppgifter kommer att delges andra mottagare, än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge information om detta för att få ditt samtycke.

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som tex bokföringslag eller skattelagstiftning.

Har du synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan alltid begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Bjernareds Sågverk ska radera dina personuppgifter. I sådant fall vänligen kontakta oss på: oskar@bjernared.se

Bjernareds Sågverk AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy. Senaste versionen hittar du alltid här på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2020-10-12

Cookies

Genom cookies får vi möjlighet att mäta webbplatsen med avsikt att förbättra kommunikationen med dig som kund eller samarbetspartner. Cookies sparas i din webbläsare och kan exempelvis komma ihåg vad du har klickat på, vilken sida du finner mest intressant, etc. Du kan alltid välja att stänga av cookies och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Obligatoriska cookies är alltid aktiverade för att du ska få en bra upplevelse när du besöker bjernared.se. Om de inte varit aktiverade kan det påverka webbplatsens prestanda. Dessa cookies lagrar inte direkt personlig information.

Bjernared.se använder sig av Google Analytics. Om du tillåter analytiska cookies så skapar Google Analytics automatiskt ett användar-ID som är knutet till dig och vår webbplats. Detta ger oss möjligheten att samla in data om hur besökarna använder webbsidan och upplever vårt utbud. Dessa användar-ID är helt anonyma.