Certifieringar

Bjernareds Sågverk producerar sågade trävaror av skogsråvara som till största möjliga andel kommer från miljöanpassade skogsbruk. Vi strävar efter så miljövänliga produktionsmetoder som möjligt och söker ständigt nya vägar till förbättringar.

BIOMETRIA

Betryggande, opartisk och likformig virkesmätning, mellan köpare och säljare.
Till Biometria

FSC®

Miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
Till FSC®

JORDBRUKSVERKET

Värmetorkning enligt KD 56°C/30 eliminerar alla växtskadegörare i träet.
Till Jordbruksverket

PEFC

Miljövänligt, resurshushållande skogsbruk, anpassat efter svensk privat småskalighet.
Till PEFC

Visa/ladda ner som PDF