Certificates

Bjernareds Sågverk produce sawn timber products from timber that, to highest possible degree, is sourced from environmentally adjusted forest management forests. We strive to have a production as environmentally friendly as possible and are always looking for new ways to improve.

BIOMETRIA

Betryggande, opartisk och likformig virkesmätning, mellan köpare och säljare.
Till Biometria

FSC®

Miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
Till FSC®

JORDBRUKSVERKET

Värmetorkning enligt KD 56°C/30 eliminerar alla växtskadegörare i träet.
Till Jordbruksverket

PEFC

Miljövänligt, resurshushållande skogsbruk, anpassat efter svensk privat småskalighet.
Till PEFC

Show/download as PDF