Certificates

Bjernareds Sågverk produce sawn timber products from timber that, to highest possible degree, is sourced from environmentally adjusted forest management forests. We strive to have a production as environmentally friendly as possible and are always looking for new ways to improve.

BIOMETRIA

Betryggande, opartisk och likformig virkesmätning, mellan köpare och säljare.
Till Biometria

FCS

Miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
Till FCS

JORDBRUKSVERKET

Värmetorkning enligt KD 56°C/30 eliminerar alla växtskadegörare i träet.
Till Jordbruksverket

PEFC

Miljövänligt, resurshushållande skogsbruk, anpassat efter svensk privat småskalighet.
Till PEFC

Show/download as PDF