Vårt sortiment kan betala mer för din skog

God lönsamhet inom skogsbruket beror framför allt på hur högt rotnettot blir vid slut- avverkningen. För att få ut mesta möjliga av skogen är det betydelsefullt med bred kunskap om skogsvård, avverkning och sortimentsuttag. Med hjälp av lång erfarenhet och djup kunskap ser vi till att du får optimalt utbyte av din skog, utifrån dina mål och intressen.

En komplett samarbetspartner

• Vi köper in barr- och lövskog, oftast som avverkningsuppdrag, men även som leveransvirke, leveransrotköp och rotposter.
• Det vi inte själva använder förmedlar vi vidare till andra sågverk och industrier.
• Vi hjälper dig med avverkning, gallring, röjning, plantering, skogsbruksplaner, etc.
• Vi kan erbjuda professionella lokala entreprenörer, både maskinellt och manuellt (extra viktigt vid aptering av lövskog).

Kostnadsfri rådgivning

Du som är skogsägare i Halland, västra Småland och norra Skåne är väldigt viktig för Bjernared. Här erbjuder jag dig en trygg, långsiktig relation med bästa personliga servicen. Som virkesleverantör till Bjernareds Sågverk får du alltid kostnadsfri, professionell rådgivning i frågor som rör ditt skogsbestånd. Och självklart får även du med skog som inte är färdig för avverkning anlita mig som konsult.

Stefan Karlsson - Delägare på Bjernareds Såverk

Stefan Karlsson

Delägare / Råvaruchef 
+46 (0)70 247 10 45 / stefan@bjernared.se