Bioprodukter av allt vårt spill

Bjernared ansvarar för skogens resurser genom att ta vara på allt spill och separera det till användbara bioprodukter. Vi har anpassat anläggningen och skapat resurser för att hantera restprodukterna på ett effektivt och rationellt sätt. Fraktionerna sållas ut och skjutsas i separata transportbanor till olika lagerfack, där hjullastaren kan köra in och fylla skopan för utlastning.
Hjullastare vid bark på Bjernareds Sågverk

Utlastning av bioprodukter – fredagar kl 11.00

Våra bioprodukter säljs vidare till bland annat energibolag, industri och lantbruk. Av säkerhetsskäl har vi ingen försäljning till privatpersoner, utan hänvisar till Kuskatorpet söder om Halmstad som säljer flera av våra bioprodukter.

Utlastning av bioprodukter sker endast på fredagar kl 11.00. Ring 0346-557 20 för bokning och för att säkra tillgången.

Kutterspån

De krulliga resterna från hyvlingen används bl.a. stallströ.

Cellulosaflis - en bioprodukt för massa- och pappersindustrin

Cellulosaflis

Första ytskiktet under barken flisas till råvara för massa- och pappersindustrin.

Sågspån, en av många bioprodukter

Sågspån

Spånrester från sågningen används som bränsle i vår virkestork samt till strö för lantbruksdjur.

Bark är en bioprodukt hos oss på Bjernared

Bark

De stora barkbitarna ur barkmaskinen rivs till täckbark eller för att blandas i trädgårdsjord.

Rotreduceringsflis - Bjernareds Sågverk

Rotreduceringsflis

Rotbenen på stockarna fräses av vid inmätningen och flisas till fjärrvärmebränsle.

Grot - rishögar efter skogsavverkning

Grot

Grenar från avverkningen flisas till fjärrvärmebränsle direkt vid utkörningen i skogen.