Nytt hyvleri med stora möjligheter

I vår nya 1400 m2 stora luftiga hyvelbyggnad har vi skapat en avsevärt förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare. Här hyvlar vi upp till 100 mm tjockt och 300 mm brett i längder upp till 7,2 meter. Den nya anläggningen har ökat vår hyvlingskapacitet betydligt – till 30.000 kubikmeter per år. Dessutom finns här en dubbelbandsåg som gett oss produktionskapacitet för exaktkapning och klyvning av olika paneler. Hyvelbyggnaden rymmer också en ny ergonomiskt utformad plast- och bandningsstation som förenklat arbetet med paketeringen i hög grad.

Utnyttja gärna vår överkapacitet

I dag hyvlar vi ca 70% av allt vi själva sågar. Med en hyvlingskapacitet på 30.000 m3 om året har vi därför både utrymme och stor samarbetsvilja för att ta emot legohyvling.