Extra kapacitet för legohyvling

Vårt nya fina hyvleri ger oss möjlighet att hyvla större volymer än de vi själva sågar idag. Vi är därför alltid intresserade av att legohyvla för att fylla upp luckorna i den egna produktionen. För dig betyder detta tillgång till ett flexibelt hyvleri med snabb omställning och kvalitetshyvling med exakta toleranser. Vi kan hyvla allt upp till 300 mm brett och 75 mm tjockt, upp till 7,2 meters längd. Här finns även visuell överblick med maskinell hållfasthetssortering som gör att vi kan exaktkapa, klyva och hyvla (ej buntning).

Vi kan hjälpa dig med

• Hyvling
• Planhyvling
• Profilhyvling
• Råspont
• Exaktkapning
• Klyvning
• Justering

Det är alltid värt att fråga

Du har virket och vi har resurserna till en snabb och leveranssäker kvalitetshyvling. Dessutom kan vi både hämta och lämna större partier, så länge de fyller en dragbil. Hör av dig till oss med din förfrågan!