Bjernareds Sågverk AB tillsätter sin första VD någonsin

Bjernareds Sågverk AB har vuxit de senaste åren. Verksamheten omfattar nu även ett nytt hyvleri, som för full beläggning kräver externa volymer. Företaget gör under året och kommande år större investeringar. Strukturella förändringar sker i branschen och konkurrensen är hård.

Mot bakgrund av det har styrelsen och ägarna till Bjernared Sågverk AB beslutat att tillsätta en VD tjänst för att säkra framtida positiv utveckling och skapa en mer sammanhållen ledningsfunktion i verksamheten. VDrollen kommer att kombineras med övriga uppgifter.

Till VD har styrelsen valt att tillsätta Oskar Joelsson. Oskar har varit verksam i företaget som Försäljningschef sedan april 2019 och är son till en av ägarna, Torbjörn Joelsson. Oskar har under sin tid på företaget framgångsrikt byggt upp en ökad kundstock och ökat försäljningsvolymerna. Innan Oskar började på Bjernareds Sågverk har han studerat ekonomi i Chicago och därefter arbetat ett antal år på Statoil och Circle K. Ett arbete både på nationell nivå i Sverige, samt på internationell nivå, senast som CMO controller åt Circle K-koncernens högsta marknadschef i USA. 

Oskar kommer fortsätta ansvara för vår försäljning och tillträder tjänsten som VD den 1 november 2020.

Styrelsen önskar Oskar all lycka i sin nya roll och vi är övertygade om att hans arbete ska hjälpa oss på vår framtida tillväxtresa.


Bengt Börjesson
Styrelseordförande

Oskar Joelsson på Bjernareds Sågverk

Vill du läsa mer om vad som händer på Bjernared?