Bjernared tar tillbaka sin försäljning till England i egen regi

Från och med 1 oktober tar Bjernareds Sågverk AB över försäljningen till sina brittiska kunder i egen regi, istället för försäljning via agenten Bosstimber AB. Planen var att låta samarbetet mellan Bosstimber och Bjernared fortlöpa, men eftersom marknaden och Bosstimber vuxit, har Bosstimber föreslagit och valt att avsluta detta samarbete.