Large capacity in the new planing mill!

Vi kan vi hyvla upp till 25.000 m3 om året. Det betyder att vi även har möjlighet att ta emot legojobb. Kontakta gärna Torbjörn Joelsson eller Henrik Carlsson med din förfrågan.

I den nya hyvelbyggnaden på 1400 kvm finns idag en Waco Maxi som gör att vi kan hyvla upp till 100 mm tjockt och 300 mm brett. Anläggningen är också utrustad med en dubbelbandsåg från AKE som ökat vår produktionskapacitet på klyvning av olika paneler.

Med hållfasthetssortering direkt i hyvelintaget, fler paketläggare för olika kvalitetssortering och en automatisering av paketinplastningen har vi höjt produktionseffektiviteten samtidigt som vi avsevärt förbättrat ergonomin för våra medarbetare.

We are now able to plane up to 25,000 m3 a year. This means that we have increased the capacity to also accept lego orders. Please contact Torbjörn Joelsson or Henrik Carlsson with your request.

In the new 1400 m2 planing mill we have a Waco Maxi that allows us to plan dimensions up to 100 mm thick and 300 mm wide. The facility is also equipped with a double-band saw from AKE, which has increased our production capacity when re-cutting to customer’s specific requirements.

By connecting a machine stress grader, expanding the tray sorter and installing an automated pack wrapping, we have significantly increased our efficiency and improved the ergonomics for our employees.