Bjernared tar tillbaka sin försäljning till England i egen regi

Från och med 1 oktober tar Bjernareds Sågverk AB över försäljningen till sina brittiska kunder i egen regi, istället för försäljning via agenten Bosstimber AB. Planen var att låta samarbetet mellan Bosstimber och Bjernared fortlöpa, men eftersom marknaden och Bosstimber vuxit, har Bosstimber föreslagit och valt att avsluta detta samarbete.

Byggnationen av vår nya timmersortering är igång för fullt

Nu är vi i full gång med att bygga vår nya inmätningsstation och timmersortering! Den tidigare anläggningen har för liten kapacitet för vår växande verksamhet. Dessutom tar den upp yta på sågverksområdet som vi hellre vill använda till lager av färdigprodukter.