Bjernaredssågen är under ständig modernisering och utveckling.

Bara under det senaste året har vi satsat åtskilliga miljoner kronor på moderni­se­ringar. Kombiverket har utrustats med nytt styrsystem och ny hållfast­hets­­sortering, vilket gör att vi kan sortera torrt virke samtidigt som vi sågar. Vårt sågade virke får nu också en prydlig ändmärkning och förvaras i nytt lagerhus. Dessutom kan vårt nya hyvleri erbjuda stor kapacitet.

Tillförlitlig produktion.
Vår moderna produktionsapparat består av en AKE/Söderhamn bandsågslinje med uppgraderat styrsystem och en kantverkslinje från ARI. Kombiverk- och paketeringsanläggning kommer från Roséns Maskin AB. Torkanläggningen består av tre rostfria kammartorkar från WSAB som är certifierade enligt KD 56°C/30min. Vårt hyvleri är anpassat för våra långa längder, liksom timmersorteringen.

Anläggningen är anpassad att producera drygt 25.000 m³ sågad vara per år.