MILJÖPOLICY & CERTIFIERINGAR

Bjernareds Sågverk producerar sågade trävaror av skogsråvara som till största möjliga andel kommer från miljöanpassade skogsbruk. Vi strävar efter så miljövänliga produktionsmetoder som möjligt och söker ständigt nya vägar till förbättringar.

Våra certifieringar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

BIOMETRIA

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Till Biometria

FCS

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Till FCS

JORDBRUKSVERKET

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Till Jordbruksverket

PEFC

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Till PEFC

Miljöpolicy

Vår verksamhet bedrivs och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Exempel på detta är vår pannanläggning med biobränslepanna som drivs av sågavfallet och som ger låga utsläppsnivåer. Vi har även installerat en energidirigent som styr all elproduktion för att hålla nere den totala elförbrukningen. Våra miljöinsatser är en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.