Vårt sortiment kan betala ett högre pris
för din barr- och lövskog.

God lönsamhet inom skogsbruket beror framför allt på högt rotnetto vid slutavverkningen. Därför är kunskapen om råvarusortiment mycket viktig. På Bjernared sågar vi uteslutande långa längder mellan 6,10 och 7,30 meter samt ektimmer som är 3,10 meter och längre. Men vi tar naturligtvis hand om hela din skog. Kontakta oss alltid innan avverkning påbörjas.

En tillförlitlig samarbetspartner för avverkning, leveransvirke och leveransrotköp.
Du som är skogsägare i Halland och västra Småland är väldigt viktig för oss. Här arbetar vi för att bygga upp personliga relationer och ge bästa service för att bidra till ett långsiktigt och lönsamt skogsbruk som ger dig största möjliga avkastning, både på kort och lång sikt.
Vi köper in barr- och lövskog, oftast som avverkningsuppdrag, men även som leverans­timmer, leveransrotköp och rotposter.

Vi hjälper dig med gallring och avverkning, röjning, plantering, skogsbrukplaner etc. Vi kan erbjuda professionella lokala entreprenörer både maskinellt och manuellt. Något som är extra viktigt vid aptering av ek.

Kostnadsfri rådgivning.Som virkes­leverantör till Bjernareds Sågverk erbjuds du alltid kostnadsfri, professionell rådgivning i frågor som rör ditt skogsbestånd. Kontakta mig gärna redan idag för tips och råd om hur du ska planera för din skog så att den ger bästa möjliga avkastning.

Sedan augusti 2012 mäter VMF på Bjernared.

Stefan Karlsson
Inköpsansvarig
Tel 0346-55721
Mobil 0702-471045

Mejla Stefan