Ett ambitiöst litet sågverk
med personlig service.

I grunden är vi ett familjeföretag. Det gör att vi värnar om att ha personliga relationer med våra kunder, agenter och leverantörer. Vi försöker sälja direkt till våra kunder med så lite mellanhänder som möjligt. Vår storlek gör att vi kan vara flexibla och snabbt anpassa oss efter våra kunders behov.

Vi har skapat en arbetsplats där våra medarbetare trivs samtidigt som vi byggt upp en rationell produktion, som vi hela tiden fortsätter att utveckla. Varje dag arbetar vi engagerat tillsammans för att producera kvalitetsvirke och leverera det i tid. Vår stora ambition är nöjda kunder som kommer tillbaka.

Bjernareds Sågverks arbetsmiljöpolicy:

  • Vi vill att alla ska trivas med sitt jobb, det ska vara roligt att gå till jobbet.
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra och säkra vår arbetsmiljö, som att minska på olika fysiska moment som kan innebära skador och ohälsa.
  • Alla ska känna att de är behövda och har en positiv uppgift i företaget.
  • Det är viktigt att vi har ett fortlöpande arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete där lagar och regler utgör en bas för förbättringar.
Bjernareds Sågverk AB:
Ägare: Stefan Karlsson och Torbjörn Joelsson
Grundat: 1946
Omsättning: ca 80 Mkr
Antal anställda: 15 st
Produktionskapacitet: 22 000 m³ sågad vara
Hyvlerikapacitet: 25 000 m3
Träslag: gran och ek

Vi som jobbar på Bjernaredssågen