Bjernared i årtal

Pågående projekt
Flytt av timmersorteringen

2017
Nya styrsystem installeras i torkarna.

2017
Nya hyvleriet står helt klart med en årlig kapacitet på 25.000 kubikmeter.

2016
Bjernareds Sågverk fyller 70 år.

2016
Ny hyvelbyggnad på 1400 kvm. Nu kan vi hyvla upp till 100 mm tjockt och 300 mm brett. Anläggningen är också utrustad med en dubbelbandsåg som ökar vår produktionskapacitet på klyvning av olika paneler.

2016
Säkerhetsanpassning av såghus enligt Arbetsmiljöverkets krav.

2011
Total ombyggnad görs av kombiverk med nytt styrsystem.
Rosgrade installeras för hållfasthetssortering (ersätter tidigare Computormatic)
Lagerhus byggs.

2010
Ny kutterspånsanläggning byggs.

2009
Nytt kontor med konferensutrymme byggdes vid sidan av sågverksbyggnaden. Sågverksområdet inhägnades och förseddes med automatisk grind.

2008
WinSaw installerades. Datorsystemet hanterar produkter, lager, kontrakt, avrop, leveranser och fakturor samt produktionsplanering ner på längdnivå. Samma år installerade vi även Roséns ströhantering.

2007
Nytt operativsystem i såglinjen.

2006
Vi började maskinsortera C24-virke.

2005
Ny inmatningssilo till pannan.

2001-2003
Ytterligare två torkkammare installeras.

2001
Biobränslepanna ersatte oljepannan.

1999
Första torken tas i bruk.

1997
Ny barkmaskin.

1994
En helt ny sågverksbyggnad byggs upp med nya och renoverade maskiner.

80-talet
Rotreducerare installeras. Första moderna hjullastaren och trucken köps in.

70-talet
Danmark och Färöarna är stora marknader. Sortimentet består av nysågade sparrar och bjälkar på upp till 9 meter, som till största delen används till konstruktion.

Sent 60-tal
Intresset för cellulosaflis ökar hos massaindustrin så vi investerar i en barkmaskin och hugg. Råvaran består nu mestadels av långtimmer på runt 18 meter som kapas i önskade längder med hjälp av måttband och motorsåg.

1957
Nytt såghus med nya och begagnade maskiner byggs i Bjernared. Maskinerna går över till elkraft.

1955
Första trucken inhandlas.

1948
Fotogenlyktorna släcks och belysningen i sågen kommer nu enbart från el.

1946
Den första sågen i Bjernared startar och drivs med en råoljemotor.